Publicerat 

Resa

Tåg

Detta med tåg är en komplicerad fråga, så här kommer lite information om var vi står i processen. Den stora utmaningen för oss, och den stora anledningen till att vi inte har kommit i mål med detta ännu är trafikverket. Det är en process att söka tillstånd att få köra tåg på det här sättet. Vi ska försöka dela all information som vi har med er.

Av ca 2800 preliminäranmälda deltagare så var 2/3 intresserade av tåg. Det ger nästan 2000 personer att förflytta med tåg från olika delar av Sverige. Vi jobbar ihop med Nässjö Museitågsförening. De har i sin tur kontakt med flera anda föreningar för att försöka lösa tågtransport för så många som möjligt.
Vi planerar just nu för tre tåg.

1. Tåg nr 1 kommer att ha plats för 450 passagerare, starta i Malmö och plocka upp scouter längs med vägen upp till Nässjö och sedan åka till lägret

2. Tåg nr 2 planeras ha plats för 300 passagerare, starta i Nässjö och plocka upp scouter längs med östra stambanan och sedan åka till lägret

3. Tåg nr 3 planeras ha plats för 600-700 passagerare, starta någonstans längs västkusten, troligtvis i Halland, för att sedan plocka upp scouter längs kusten, i Göteborg och sedan längs västra stambanan

Det kommer inte att gå något tåg norrifrån ner till lägret, främst på grund av att de är för få deltagare för att få ihop ekonomin i ett chartrat tåg. Det kommer inte heller att gå något tåg ifrån Stockholm/Mälardalen, på grund av att det inte finns något tåg tillgängligt där som vi kan nyttja.

Det tåg vi har kommit längst i planeringen kring är tåg nr 1. Det kommer att ha plats för 450 passagerare samt godsvagn för kårpackning. Resan kommer preliminärt att starta klockan 06.00 i Malmö och beräknas vara framme vid lägret ca 16.00. En biljett ToR kommer att kosta ca 1000 kr per person.

För tåg nr 2 och 3 så har vi inte kommit lika långt, men indikationen är att kostnaden kommer att ligga på samma nivå eller något under, på grund av den kortare sträckan. Även här jobbar vi för att ha möjlighet till att ta kårpackning i godsvagn.

Den stora utmaningen för oss, och den stora anledningen till att vi inte har kommit i mål med detta ännu är trafikverket. Det är en process att söka tillstånd att få köra ett sådant här tåg.

Vi försöker lösa avstigning på en station i Marmaverken, utanför Mohed. Om vi lyckas med detta så blir det gångavstånd till lägret för er som kommer med tåg. Annars kommer vi att ha en lösning med buss från Söderhamn eller Bollnäs.

Vi jobbar tillsammans med Tågföreningarna på att få fram så många vagnar som möjligt, men det finns en begränsad mängd att få tag i. På grund av den stora efterfrågan så kommer alla inte att ha möjlighet att åka tåg utan det kommer att bli först till kvarn när vi öppnar platsbokningen. När vi är klara med något utav tågen så kommer vi att släppa information i god tid via våra kanaler så att alla som befinner sig längs den sträcken ska ha samma möjlighet att anmäla sig.

Vi försöker hålla er uppdaterade med information löpande, och hoppas att ni fortfarande är sugna på att ta tåget till lägret!


Ni som vill åka kollektivt på annat sätt än chartrade tåg kan vi hjälpa genom att ordna transport från Söderhamns station. Mer info om detta kommer.