Publicerat 

Anmälan

De kårer som preliminäranmält sig har fått ett mail med länk till kårportal och instruktioner om hur man går tillväga. Den informationen finns också här nedan. Om er kår inte är preliminäranmäld så behöver ni efterregistrera er så att ni finns med i systemet och kan komma åt kårportalen.

Efterregistrera


Funktionärsansökan

Vill du följa med på Prisma som funktionär och hjälpa till att möjliggöra en härlig lägervecka för några tusen scouter? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. Vi kan inte lova att du får exakt de uppgifter som du har tänkt dig, men skriv om du redan har haft kontakt med någon aktiv funktionär så kommer vi givetvis följa de önskemålen.

ANMÄLNINGSPORTAL


Om anmälningsproceduren

· Kåren anpassar informationen i sin kårportal.
· Kåren förser sina deltagare med sin kårspecifika anmälningslänk.
· Deltagarna/vårdnadshavare registrerar anmälan individuellt.
· Kåren utför eventuella korrigeringar för deltagarna och lägger till vilken patrull var och en ska tillhöra.
· Kåren ändrar statusen i kårportalen till ”Klar” och därefter ser lägrets administration kårens anmälan som komplett. Därefter kan kåren inte längre göra några ändringar på egen hand.

Kårportal

Ni får tillgång till er ”kårportal” via länk https://karportal.anmalanprisma.se/
Observera att kåren måste vara preliminäranmäld för att få tillgång till kårportal. Om ni inte är preliminäranmälda så går det bra att efterregistrera sig.

Kåren kan via Kårportalen:

· Redigera informationstexten som kommer att visas för de som ska anmäla sig. Ni kan t.ex. informera om ni har någon subvention av lägeravgiften, hur ni tar er till lägret mm.
· Skapa kårens specifika anmälningslänk.
· Se vilka som har anmält sig via er anmälningslänk, dvs era deltagare.
· Redigera alla uppgifter för anmälda deltagare. Det betyder att deltagarna ska vända sig till kåren för eventuella ändringar och kompletteringar av anmälan.
· Gruppera deltagarna i patruller.
· Ändra statusen till ”klar” när kåren anser att alla har anmält sig och alla uppgifter är kompletta.

Deltagaranmälan

Alla deltagare, både scouter och ledare, anmäler sig individuellt via den kårunika länk som varje kår förser sina deltagare med. Anmälan sker via steg för steg-guidning.

Informationsfolder

Här finns en informationsfolder som kåren kan redigera för t.ex. anmälningslänk, packlista, avgift, reseinformation med mera och skriva ut eller maila till deltagarna.

Informationsfolder

Datum för anmälan

15 april (eller efteranmälan 31 maj)

15 april är sista anmälningsdag för deltagarna. Däremot behöver kårerna inte klarmarkera senast 15 april, det går bra att vänta några dagar med detta.

Därefter kommer efteranmälan vara öppen till och med 31 maj och då med en förhöjd avgift med 200 kr.

Kårens anmälan är inte komplett förrän kåren har ändrat statusen till Klar. Vänta dock inte med att ändra statusen till Klar bara för att invänta eventuellt tillkommande efteranmälningar. Kontakta mattias@prisma2019.se om ni behöver återöppna Kårportalen för ändringar och kompletteringar.

Frågor

Vid tekniska frågor, lösenord etc kontakta mattias@prisma2019.se.

Vid övriga frågor kontakta lägersekreterare jan@prisma2019.se.


 

 

Frågor kring anmälan? Skriv till info@prisma2019.se