Ändrad sista anmälningsdag-nu 15 april

Publicerat 

Eftersom vi kom igång lite sent med definitivanmälan så har vi beslutat att förlänga tiden för anmälan. Sista anmälningsdag är ändrad till 15 april.

Därefter kommer efteranmälan vara öppen till och med 31 maj och då med en förhöjd avgift med 200 kr.

Kårens anmälan är inte komplett förrän kåren har ändrat statusen till ”Klar”. Vänta därför inte med att ändra statusen till ”Klar” bara för att invänta eventuellt tillkommande efteranmälningar.

Läs mer på anmälningssidan